کنعان

جهان امروز کنعان دیگری است که یوسف آن را به چاه غربت نشانده اند

من یاد نگرفته ام که همیشه حرف خوشایند مردم بزنم و یاد نگرفته ام همیشه حرف مخالف بزنم تا خوشایند مردم شوم من نه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 66 بازدید
شهریور 92
9 پست
مرداد 92
2 پست
تیر 92
1 پست
اسفند 91
1 پست
دی 91
1 پست
آذر 91
3 پست
شهریور 91
1 پست
بهمن 90
1 پست
آبان 90
3 پست
شهریور 90
6 پست
مرداد 90
4 پست
آذر 89
1 پست
آبان 89
1 پست
مهر 89
3 پست
مرداد 89
4 پست
تیر 89
3 پست
خرداد 89
4 پست
اسفند 88
1 پست